Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Саудитска Арабия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement on certain aspects of air services between the European Union and the Kingdom of Saudi Arabia
Дата на документа: 07/01/2011
№ на документ: COM(2010) 803
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове