Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Стара оценка относно предоставяне на макрофинансова помощ на Грузия, Придружаващ документа към Предложението за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на макрофинансова помощ на Грузия - COM(2010) 804 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Ex-ante evaluation statement on further macro-financial assistance to Georgia Accompanying document to the Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to Georgia - COM(2010) 804 final
Дата на документа: 13/01/2011
№ на документ: SEC(2010) 1617
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове