Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА - Обобщение на резултатите от управлението на Комисията за 2010 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS - Synthesis of the Commission’s management achievements in 2010
Дата на документа: 01/06/2011
№ на документ: COM(2011) 323
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове