Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Междинен доклад за оценка на получените резултати и за качествените и количествените аспекти на изпълнението на програмата за финансиране „Гражданско правосъдие“
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Interim evaluation report on the results obtained from and the qualitative and quantitative aspects of the implementation of the Civil Justice financing programme
Дата на документа: 15/06/2011
№ на документ: COM(2011) 351
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове