Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ВИЗОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСИТЕМА (ВИС) ПРЕЗ 2010 г. (представен в съответствие с член 6 от Решение на Съвета 2004/512/ЕО)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE DEVELOPMENT OF THE VISA INFORMATION SYSTEM (VIS) IN 2010 (submitted pursuant to Article 6 of Council Decision 2004/512/EC)
Дата на документа: 14/06/2011
№ на документ: COM(2011) 346
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове