Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад относно политиките на Европейския съюз в областта на хуманитарната помощ и гражданската защита и тяхното прилагане през 2010 г. - {SEC(2011) 709 окончателeн}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual Report on the European Union's Humanitarian Aid and Civil Protection Policies and their implementation in 2010 - {SEC(2011) 709 final}
Дата на документа: 10/06/2011
№ на документ: COM(2011) 343
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Хуманитарна помощ
Kомисии
Връзки
Текстове