Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към Доклада на Комисията до Европейския парламент - Годишен доклад относно политиките на Европейския съюз в областта на хуманитарната помощ и гражданската защита и тяхното прилагане през 2010 г. - {COM(2011) 343 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Annual report on the European Union's Humanitarian Aid and Civil Protection Policies and their Implementation in 2010 - {COM(2011) 343 final}
Дата на документа: 10/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 709
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Хуманитарна помощ
Kомисии
Връзки
Текстове