Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Доклад за политиката на конкуренция за 2010 година - {SEC(2011) 690 окончателeн}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Report on Competition Policy 2010 - {SEC(2011) 690 final}
Дата на документа: 10/06/2011
№ на документ: COM(2011) 328
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове