Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА - Доклад за политиката на конкуренция за 2010 година - {COM(2011) 328 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION on Competition Policy 2010 - {COM(2011) 328 final}
Дата на документа: 10/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 690
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове