Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ЗЕЛЕНА КНИГА Укрепване на взаимното доверие в европейското съдебно пространство — Зелена книга относно прилагането на законодателството на ЕС по наказателноправни въпроси в областта на задържането
Заглавие на английски: GREEN PAPER Strengthening mutual trust in the European judicial area – A Green Paper on the application of EU criminal justice legislation in the field of detention
Дата на документа: 14/06/2011
№ на документ: COM(2011) 327
Вид документ: Зелена книга
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове