Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно правото на достъп до адвокат в наказателните производства и правото на комуникация при задържане - {SEC(2011) 686 окончателeн}{SEC(2011) 687 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest - {SEC(2011) 686 final}{SEC(2011) 687 final}
Дата на документа: 08/06/2011
№ на документ: COM(2011) 326
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове