Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2010 Г. ОТНОСНО ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - ANNUAL REPORT 2010 ON RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN COMMISSION AND NATIONAL PARLIAMENTS
Дата на документа: 10/06/2011
№ на документ: COM(2011) 345
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове