Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаваща Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО АДВОКАТ В НАКАЗАТЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПРАВОТО НА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ЗАДЪРЖАНЕ - COM(2011) 326 final SEC(2011) 687 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT accompanying the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON THE RIGHTS OF ACCESS TO A LAWYER AND OF NOTIFICATION OF CUSTODY TO A THIRD PERSON IN CRIMINAL PROCEEDINGS - COM(2011) 326 final SEC(2011) 687 final
Дата на документа: 08/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 686
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове