Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТТА - (18-и доклад относно „по-доброто законотворчество“ за 2010 година)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION ON SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY - (18th report on Better Lawmaking covering the year 2010)
Дата на документа: 10/06/2011
№ на документ: COM(2011) 344
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове