Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Финландия за 2011 г. и за представяне на становище на Съвета относно актуализираната програма за стабилност на Финландия за периода 2011—2014 г. - {SEC(2011) 734 final}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of Finland and delivering a Council opinion on the updated Stability Programme of Finland, 2011-2014 - {SEC(2011) 734 final}
Дата на документа: 07/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 805
Вид документ: Препоръка за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове