Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно Националната програма за реформи на Португалия за 2011 г. и за представяне на становище на Съвета относно актуализираната Програма за стабилност на Португалия за периода 2011—2014 г. - {SEC(2011) 730 final}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of Portugal [and delivering a Council opinion on the updated Stability Programme of Portugal, 2011-2014] -
Дата на документа: 07/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 814
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове