Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно Националната програма за реформи на Унгария за 2011 г. и за представяне на становище на Съвета относно актуализираната Програма за конвергенция на Унгария за периода 2011—2015 г. - {SEC(2011) 725 окончателeн}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of Hungary and delivering a Council opinion on the updated Convergence Programme of Hungary, 2011-2015 - {SEC(2011) 725 final}
Дата на документа: 07/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 821
Вид документ: Препоръка за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове