Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 1 НА ПРОЕКТА НА ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2012 г. - [РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия
Заглавие на английски: AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2012 - [STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION - Section III - Commission
Дата на документа: 17/06/2011
№ на документ: COM(2011) 372
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове