Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно средносрочната оценка на рамковата програма „Сигурност и гарантиране на свободите“ -(2007—2013 г.)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the mid-term evaluation of the Framework Programme "Security and Safeguarding Liberties" - (2007-2013)
Дата на документа: 16/06/2011
№ на документ: COM(2011) 318
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове