Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Либерия за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал, внасяни в Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Liberia on forest law enforcement, governance and trade in timber products to the European Union
Дата на документа: 17/06/2011
№ на документ: COM(2011) 371
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове