Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 4 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 г. - ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — „Комисия“
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 4 TO THE GENERAL BUDGET 2011 - GENERAL STATEMENT OF REVENUE STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION - Section III - Commission
Дата на документа: 17/06/2011
№ на документ: COM(2011) 375
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове