Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 5 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ Раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните Раздел X — Европейска служба за външна дейност
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 5 TO THE GENERAL BUDGET 2011 - STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section IX - European Data Protection Supervisor Section X - European External Action Service
Дата на документа: 22/06/2011
№ на документ: COM(2011) 374
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове