Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно усилията на държавите-членки през 2009 г. с оглед постигане на устойчив баланс между риболовния капацитет и възможностите за риболов - {SEC(2011) 759 окончателeн}{SEC(2011) 760 окончателeн}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Member States' efforts during 2009 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - {SEC(2011) 759 final}{SEC(2011) 760 final}
Дата на документа: 22/06/2011
№ на документ: COM(2011) 354
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове