Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Технически анекс, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно усилията на държавите-членки през 2009 г. с оглед постигане на устойчив баланс между риболовния капацитет и възможностите за риболов - {COM(2011) 354 final}{SEC(2011) 760 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Technical Annex Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Member States' efforts during 2009 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - {COM(2011) 354 final}{SEC(2011) 760 final}
Дата на документа: 22/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 759
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове