Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Доклад за държавните помощи - Доклад относно приноса на държавните помощи за стратегията „Европа 2020“ - Актуализация през пролетта на 2011 г. -
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - State aid Scoreboard - Report on State aid contribution to Europe 2020 Strategy - Spring 2011 Update -
Дата на документа: 22/06/2011
№ на документ: COM(2011) 356
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове