Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Подновяване на Договореността между Европейската комисия и Службата за научна и технологична политика на Съединените американски щати за създаване на Оперативна група по биотехнологични изследвания
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Renewal of the Arrangement between the European Commission and the Office of Science and Technology Policy of the United States of America establishing a Task Force on Biotechnology Research
Дата на документа: 22/06/2011
№ на документ: COM(2011) 366
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове