Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Допълнителните стойности на бюджета на ЕС, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Бюджет за стратегията „Европа 2020“ - {COM(2011) 500 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - The added value of the EU budget Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A budget for Europe 2020 - {COM(2011) 500 final}
Дата на документа: 29/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 867
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове