Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Проект на междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление
Заглавие на английски: Draft Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on cooperation in budgetary matters and on sound financial management
Дата на документа: 29/06/2011
№ на документ: COM(2011) 403
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове