Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз - (//ЕО, Евратом) - {SEC(2011) 876 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the system of own resources of the European Union - (//EC, Euratom) - {SEC(2011) 876 final}
Дата на документа: 29/06/2011
№ на документ: COM(2011) 510
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове