Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Финансиране на бюджета на ЕС: ДОКЛАД ОТНОСНО ОПЕРИРАНЕ НА СОБСТВЕНА СИСТЕМА ЗА РЕСУРСИ, придружаваща документа към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз - {COM(2011) 510 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - FINANCING THE EU BUDGET: REPORT ON THE OPERATION OF THE OWN RESOURCES SYSTEM Accompanying the document Proposal for a Council Decision on the system of own resources of the European Union - {COM(2011) 510 final}
Дата на документа: 29/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 876
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове