Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020
Дата на документа: 29/06/2011
№ на документ: COM(2011) 398
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове