Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down implementing measures for the system of own resources of the European Union
Дата на документа: 29/06/2011
№ на документ: COM(2011) 511
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове