Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE laying down requirements for the protection of the health of the general public with regard to radioactive substances in water intended for human consumption
Дата на документа: 27/06/2011
№ на документ: COM(2011) 385
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове