Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 76/768/ЕИО относно козметичните продукти, с цел адаптиране на приложение IIІ към нея към техническия напредък
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purpose of adapting Annex III thereto to technical progress
Дата на документа: 23/06/2011
№ на документ: COM(2011) 377
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове