Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка относно националната програма за реформи и програмата за стабилност на НИДЕРЛАНДИЯ за 2011 г., Придржаващ документа към Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Нидерландия за 2011 г. и за представяне на становище на Съвета относно програмата за стабилност на Нидерландия за периода 2011 - 2015 г. - {SEC(2011) 813 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Assessment of the 2011 national reform programme and stability programme for THE NETHERLANDS Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of the Netherlands and delivering a Council Opinion on the updated stability programme of the Netherlands, 2011-2015 - {SEC(2011) 813 final}
Дата на документа: 07/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 727
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове