Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка относно националната програма за реформи и програмата за стабилност на ПОРТУГАЛИЯ за 2011 г., Придржаващ документа към Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Португалия за 2011 г. и за представяне на становище на Съвета относно програмата за стабилност на Португалия за периода 2011 - 2014 г. - {SEC(2011) 814 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Assessment of the 2011 national reform programme and stability programme for PORTUGAL Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of Portugal and delivering a Council Opinion on the updated stability programme of Portugal, 2011-2014 - {SEC(2011) 814 final}
Дата на документа: 07/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 730
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове