Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка относно националната програма и програмата за стабилност на ЕВРО ЗОНАТА за 2011 г., Придржаващ документа към Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно прилагането на общите насоки за икономическите политики на държавите членки, чиято парична единица е еврото - {SEC(2011) 828 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Assessment of the 2011 national reform programmes and stability programmes for the EURO AREA Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the implementation of the broad guidelines for the economic policies of the Member States whose currency is the euro - {SEC(2011) 828 final}
Дата на документа: 07/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 737
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове