Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА Относно прилагането на общите насоки на икономическите политики на държавите-членки, чиято валута е еврото - {SEC(2011) 737 окончателeн}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the implementation of the broad guidelines for the economic policies of the Member States whose currency is the euro - {SEC(2011) 737 final}
Дата на документа: 07/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 828
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове