Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Assessment of the 2011 national reform programme and convergence programme for HUNGARY Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of Hungary and delivering a Council Opinion on the updated convergence programme of Hungary, 2011-2015 - {SEC(2011) 821 final}
Дата на документа: 07/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 725
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове