Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка относно националната програма за реформи и конвергентната програма на ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА за 2011 г., Придржаващ документа към Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Чешката република за 2011 г. и за представяне на становище на Съвета относно конвергентната програма на Чешката република за периода 2011 -2014 г. - {SEC(2011) 819 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Assessment of the 2011 national reform programme and convergence programme for the CZECH REPUBLIC Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of the Czech Republic and delivering a Council Opinion on the updated convergence programme of the Czech Republic, 2011-2014 - {SEC(2011) 819 final}
Дата на документа: 07/06/2011
№ на документ: SEC(2011) 712
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове