Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Европейския съюз - {SEC(2011) 1443 окончателeн}{SEC(2011) 1444 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for the allocation of slots at European Union airports - {SEC(2011) 1443 final}{SEC(2011) 1444 final}
Дата на документа: 01/12/2011
№ на документ: COM(2011) 827
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове