Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) - {SEC(2011) 1541 окончателeн}{SEC(2011) 1542 окончателeн}{SEC(2011) 1543 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) - {SEC(2011) 1541 final}{SEC(2011) 1542 final}{SEC(2011) 1543 final}
Дата на документа: 12/12/2011
№ на документ: COM(2011) 874
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове