Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Частично преразпределение на средствата от бившите магазини на Комисията за служители
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - A partial reallocation of the Commission's ex-Economat funds
Дата на документа: 13/12/2011
№ на документ: COM(2011) 891
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове