Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Финален доклад за съветническата група относно Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. - Обобщение на записа относно резултатите от публичната консултация за Енергийна пътна карта за периода до 2050 г., Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. - {COM(2011) 885 final}{SEC(2011) 1565 final} {SEC(2011) 1566 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Final report of the Advisory Group on the Energy Roadmap 2050 - Summary record of the PRIMES Peer review Meeting Results of the public consultation on the Energy Roadmap 2050 Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Energy Roadmap 2050 - {COM(2011) 885 final}{SEC(2011) 1565 final} {SEC(2011) 1566 final}
Дата на документа: 15/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1569
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове