Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Европейска перспектива за пътниците: Съобщение относно правата на пътниците за всички видове транспорт
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL A European vision for Passengers: Communication on Passenger Rights in all transport modes
Дата на документа: 19/12/2011
№ на документ: COM(2011) 898
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове