Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз, от една страна, и държавата Израел, от друга страна, за изменение на приложенията към протоколи 1 и 2 към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union, of the one part, and the State of Israel, of the other part, amending the Annexes to Protocols 1 and 2 of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part
Дата на документа: 21/12/2011
№ на документ: COM(2011) 926
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове