Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Първи доклад за въздействието на реформата от 2006 г. на схемата за специфични мерки в областта на селското стопанство за малките острови в Егейско море
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - First report on the impact of the 2006 reform of the scheme of specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
Дата на документа: 21/12/2011
№ на документ: COM(2011) 919
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове