Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Презентация на дейностите на Комисиятя за 2010 г. по политики, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТАТА НА КОМИТЕТИТЕ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА - {COM(2011) 879 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - "Presentation of committee activities in 2010 by policy sectors" Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION ON THE WORKING OF THE COMMITTEES DURING 2010 - {COM(2011) 879 final}
Дата на документа: 12/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1553
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове