Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на Европейски инструмент за съседство - {SEC(2011) 1466 окончателeн} {SEC(2011) 1467 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Neighbourhood Instrument - {SEC(2011) 1466 final} {SEC(2011) 1467 final}
Дата на документа: 07/12/2011
№ на документ: COM(2011) 839
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове