Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност - {SEC(2011) 1472 окончателeн} {SEC(2011) 1473 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing an Instrument for Nuclear Safety Cooperation - {SEC(2011) 1472 final}{SEC(2011) 1473 final}
Дата на документа: 07/12/2011
№ на документ: COM(2011) 841
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове